You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Jan-Lukas Else 5bac6cf0f1 Update dependencies 2 jaren geleden
.drone.yml Add drone CI 2 jaren geleden
.gitignore Upgrades 2 jaren geleden
Dockerfile Update dependencies 2 jaren geleden
config.go Remove Telegram 2 jaren geleden
entry.go Add alternative way to add image alt text 2 jaren geleden
go.mod Update dependencies 2 jaren geleden
go.sum Update dependencies 2 jaren geleden
imagecompression.go Revert "Simplify image compression" 2 jaren geleden
main.go Remove webmentions 2 jaren geleden
mediaendpoint.go Improvements 2 jaren geleden
mediastorage.go Fix BunnyCDN media upload 2 jaren geleden
microformat.go Support alternative text for photos 2 jaren geleden
micropub.go Remove CDN purgin 2 jaren geleden
post.go Update dependencies 2 jaren geleden
storage.go Prevent empty commits and webmention spam 2 jaren geleden
validation.go Improvements 2 jaren geleden
validation_test.go Add some testing 2 jaren geleden