Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jan-Lukas Else 5bac6cf0f1 Update dependencies 2 lat temu
.drone.yml Add drone CI 2 lat temu
.gitignore Upgrades 2 lat temu
Dockerfile Update dependencies 2 lat temu
config.go Remove Telegram 2 lat temu
entry.go Add alternative way to add image alt text 2 lat temu
go.mod Update dependencies 2 lat temu
go.sum Update dependencies 2 lat temu
imagecompression.go Revert "Simplify image compression" 2 lat temu
main.go Remove webmentions 2 lat temu
mediaendpoint.go Improvements 2 lat temu
mediastorage.go Fix BunnyCDN media upload 2 lat temu
microformat.go Support alternative text for photos 2 lat temu
micropub.go Remove CDN purgin 2 lat temu
post.go Update dependencies 2 lat temu
storage.go Prevent empty commits and webmention spam 2 lat temu
validation.go Improvements 2 lat temu
validation_test.go Add some testing 2 lat temu